Conditii de utilizare

DECLARAŢIE DE INTENŢIE
NEXUS recunoaşte că omenirea trece printr-o transformare masivă. În această direcţie, revista NEXUS caută să furnizeze informaţii „mai greu de obţinut” astfel încât să ajute oamenii să treacă prin aceste schimbări. NEXUS nu are legături cu nici o organizaţie sau ideologie religioasă, filozofică sau politică.

COPYRIGHT
Toate drepturile asupra NEXUS New Times Magazine – ediţia în limba română sunt rezervate editurii. Reproducerea integrală sau parţială a materialelor din cuprinsul acestei revistei se poate face numai cu acordul scris al editorului.

DESPĂGUBIRI ŞI GARANŢII
Autorul oricărui articol VA DESPĂGUBI redacţia, funcţionarii şi agenţii săi pentru orice fel de reclamaţii sau proceduri judiciare apărute în urma publicării respectivului articol, fără a limita generalitatea clauzei de mai sus în privinţa defăimării, calomniei, încălcării copyrightului, modificării mărcii sau titlurilor publicaţiei, competiţiei sau practicilor comerciale incorecte, precum şi în privinţa violării drepturilor sau a intimităţii. Autorul oricărui articol GARANTEAZĂ că materialul încredinţat pentru publicare este în conformitate cu toate legile şi regulile relevante şi că redacţia, funcţionarii şi agenţii săi nu vor trebui să îşi asume nici un fel de obligaţii sau responsabilităţi datorate publicării sale. În particular autorul oricărui articol garantează că nici o parte a articolului nu este falsă, înşelătoare şi nici nu încalcă nici o reglementare legală de natura civilă, penală sau privitoare la legislaţia dreptului de autor. Toate opiniile exprimate în materialele publicate nu vor fi considerate ca aparţinând redacţiei, funcţionarilor sau agenţilor săi. Sfatul redactorilor nu este specializat iar cititorii sunt sfătuiţi să caute ajutor profesionist pentru problemele lor individuale. Redacţia îşi rezervă dreptul de a refuza orice material, fără explicaţii.                   

© NEXUS New Times 2013