Asociaţia NEXUS este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică, ce are ca scop promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, în special a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la informare şi liberă exprimare. Una din activităţile principale ale asociaţiei este susţinerea financiară a tuturor activităţilor implicate în publicarea revistei NEXUS New Times Magazine – ediţia română.

Puteţi şi dumneavoastră să sprijiniţi apariţia revistei NEXUS într-un mod foarte simplu: după închiderea anului fiscal curent şi depunerea fişelor fiscale sau a declaraţiilor de venit (după caz) există posibilitatea de a dona către o entitate non-profit 2% din impozitul pe venitul anual datorat (cf. art. 57 alin.4 din L571/2003). Practic prevederea 2%, este un mecanism de transparenţă fiscală prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit datorat statului către o organizaţie non-guvernamentală (asociaţie sau fundaţie).

Trebuie precizate câteva lucruri.
1. Direcţionând (2%) din impozitele dumneavoastră către o asociaţie nu vă costă absolut nimic!
2. Direcţionarea a 2% din impozitul dvs. este o opţiune şi nu o obligaţie.
3. Nici o autoritate a statului, nici o organizaţie şi nici angajatorul dumneavoastră nu vă pot obliga să faceţi sau nu acest lucru.

Prin urmare, în cazul în care apreciaţi munca noastră şi doriţi să ne sprijiniţi, puteţi transfera 2% din impozitul pe venit datorat statului către Asociaţia NEXUS. Pentru aceasta este necesar sa completaţi declaraţia 230 (pentru venituri din salarii) şi declaraţia 200 (pentru alte venituri daca este cazul) cu următoarele informaţii:

Denumire entitate nonprofit / unitate de cult: Asociaţia NEXUS
Codul de identificare fiscala al entităţii nonprofit / unităţii de cult: 23622878
Cont bancar (IBAN) al entităţii nonprofit / unităţii de cult: RO67 BTRL 0330 1205 I009 35XX
Deschis la Banca Transilvania Sibiu

Declaraţiile 200 şi 230 le puteţi descărca utilizând link-urile: http://www.doilasuta.ro/doilasuta/Resurse_files/decl_200_2008.pdf şi respectiv   http://www.doilasuta.ro/doilasuta/Resurse_files/decl_230_2008.pdf sau le puteţi descărca de pe site-ul nostru, la adresa: http://www.nexusmagazine.ro/ la secţiunea Asociaţia Nexus. Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa următorul link: http://www.doilasuta.ro/documente/OMFP_185_2007.pdf

Formularele pot fi depuse prin poşta sau prin scrisoare recomandată, recipisa obţinută de la Oficiul Poştal reprezentând dovada depunerii declaraţiei în termenul legal prevăzut. Termenul legal pentru depunerea declaraţiilor de venit este 15 mai 2009, după expirarea acestui termen contribuabilii nemaiavând dreptul de a exercita această opţiune.

De asemenea, orice susţinere, de orice natură, este binevenită. Chiar daca nu are decât o semnificaţie simbolică, susţinerea morală este importantă. În cazul în care doriţi să faceţi o donaţie în bani, prin depunere de numerar sau prin transfer bancar, puteţi utiliza următoarele date de identificare fiscală:

Asociaţia NEXUS,
CIF: 23622878
Cont bancar: RO67 BTRL 0330 1205 I009 35XX deschis la Banca Transilvania Sibiu

Mulţumim tuturor acelora care ne-au susţinut în demersul nostru.
Cristian Pătruţ
Preşedinte Asociaţia NEXUS

Share