A apărut pe piaţa românească noua ediţie, revizuită şi adăugită de autor a lucrării „Inteligenţa materiei“ ce încorporează toate noutăţile survenite în cei 30 de ani trecuţi de la prima editare a lucrării. Lucrarea a văzut lumina tiparului pentru prima dată în anii '80 fiind un bestseller al acelei perioade şi de ce nu, unul al perioadei următoare. Lucrarea conţine un impresionant volum de informaţii, extras din principalele domenii ale cunoaşterii, admirabil sintetizat într-o operă unitară, uşor accesibilă.

„Suntem aici, în acest colţ de Univers, expresia ultimă a evoluţiei. Mâna unui arhitect inteligent şi nevăzut ne-a desprins din lut şi ne-a construit după un plan din care transpare unicitatea sursei, treaptă cu treaptă, până la nivelul creierului capabil să se gândească pe sine. Tot ceea ce s-a întâmplat, pentru noi s-a întâmplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite şi triste care ne-au precedat şi cauza celor ce ne vor urma. Noi suntem cei ce lăsăm în urmă splendorile spiritului şi ruinele nimicniciei, pentru că omul este singura fiinţă de pe Terra căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii prin extensia inteligenţei sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trăi pur şi simplu, nu poate avea doar o existenţă pasivă. Cu, sau fără voia sa, el se implică în fizica Universului. Prin gânduri, prin acţiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele. Când adevărul acesta ne va pătrunde, abia atunci, în clipa astrală a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligenţei ce s-a regăsit pe sine după o lungă rătăcire pe cărări de Univers“. – Dumitru Constantin-Dulcan

Despre carte:
„Inteligenţa materiei este unică în literatura ştiinţifică românească prin cantitatea de informaţie prezentată într-o sinteză integratoare ce vă face cinste dvs. şi culturii româneşti. A fost o reală plăcere intelectuală marcată de un interes crescând cu fiecare capitol nou parcurs. Este o mare onoare pentru mine că v-am citit.“
– Romulus Vulcănescu (Scrisoare către autor, 13 iulie 1995)

„Un gen de lucrare încă neutilizat în literatura noastră, iată ce este volumul Inteligenţa materiei... Întreaga lucrare poate fi considerată ca o biografie a evoluţiei materiei pe acest lung şi complicat drum al „inteligenţei“ şi o descriere a aventurii sale cosmice spre înaltul pisc al inteligenţei umane.“
– Prof. univ. dr. Petre Brânzei (1981)

Despre autor:
Profesorul univ. dr.
Dumitru Constantin-Dulcan
este medic neurolog şi psihiatru, autor a numeroase monografii, tratate, lucrări şi cărţi de certă valoare ştiinţifică dar si de eseistică, cu ample deschideri spre fascinantele domenii ale filosofiei ştiinţei. Cartea sa „Inteligenţa materiei„, un bestseller căutat şi astăzi, a fost distinsă cu premiul pentru filosofie „Vasile Conta„ al Academiei Române (1992).
Este membru al unor prestigioase societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, autor al unor brevete de invenţii, titular al unor importante cursuri universitare, precum şi deţinător a numeroase premii ştiinţifice şi literare obţinute în ţară şi străinătate.

Ediţia 2009 | Colecţia: – | Format: 14,5 x 20,5 cm | Pagini: 480 | ISBN: 978-973-757-222-6 | Preţ: 50 lei

Share